KONTAKT

Kontakt na trenérky

Monika Jirkovská – předsedkyně oddílu
mobil: +420 602 228 026
email: monika.usti@seznam.cz

Helena Babínková
mobil: +420 778 052 252
email: helena.babinkova@centrum.cz

Kateřina Křesánková
mobil: +420 607 086 140
email: katerina.kresankova@seznam.cz

Jitka Špitálská
mobil: +420 720 315 002
email: jspitalska@gmail.com

Valérie Vaygant
mobil: +420 774 341 207
email: vajgantvaleria@gmail.com

Natálie Volková
mobil: +420 737 983 134
email: volkova.natalie04@gmail.com

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

České mládeže 360/8
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Monika Jirkovská

+420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz

SPONZOŘI

V r. 2024 nám finančně přispěl na činnost
SčVK Teplice.
Moc si toho vážíme a děkujeme.

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova"