O NÁS

Oddíl USK Slávie byl založen v r. 1960. Předsedkyní oddílu byla paní Libuše Hlinovská. V roce 1992 se část oddílu  oddělila a zaregistrovala nový oddíl  GSK Ústí nad Labem. V oddílu USK Slávie zůstala pouze trenérka Hana Horklová, asistentka PF UJEP Ústí n. L. Po zániku Krajského domu dětí a mládeže v r. 1991, kde působila TJ Stadion a v ní oddíl MG pod vedením Heleny Babínkové, se tato trenérka spojila s Hanou Horklovou a společně až do r. 2020 se staraly s dalšími trenérkami, které si vychovaly, o malá děvčátka  i starší závodnice.

Oddíl registruje každým rokem cca 60 – 80 členů, převážně malých žákyněk. Oddíl spolupracuje s PF UJEP Ústí n. L., metodické výstupy studentů PF jsou předváděny právě u našich děvčat v oddíle. V oddíle pracovaly 2 trenérky II. tř., 1 trenérka III. tř. a 1 rozhodčí III. tř. Do r. 2020 se oddíl specializoval na Základní  program MG. To znamená, že nejsou na závodnice kladeny tak vysoké požadavky pohybového rozsahu jako u Kombinovaného či Volného programu MG. Přesto se jedná o výkonnostní sport, kde mají závodnice motivaci získat titul Přebornice Severočeské oblasti pro kraj Ústecký a kraj Liberecký a nominovat se na M-ČR.

Do přípravky se mohou přihlásit dívky ve věku 5 let, které se již připravují na závodní činnost a soutěží v pohárových závodech a oblastním přeboru. Po 2 letech je proveden výběr do I. kat., v které závodnice mohou postoupit i na M-ČR.

Náš oddíl pravidelně získává tituly Přebornice Svč. oblasti, umístění na předních místech závodů a účastní se M-ČR s dobrými výsledky. V r. 2018 dokonce Eliška Musílková získala titul mistryně ČR ve IV. kat. ZP.
V r. 2019 oddíl získal 4 tituly Přebornice Svč. oblasti pro kraj Ústecký a kraj Liberecký, 2 tituly Mistryně ČR a stříbro.

Podrobné výsledky můžete sledovat na liště “Výsledky”.

Činnost oddílu přerušila pandemie covidu-19. Trenérky ukončily činnost a některé závodnice přešly do oddílu GSK Ústí n. L. V novém oddílu byly velmi úspěšné v Kombinovaném programu. Na OP i pohárových soutěží získávaly tituly Přebornice Svč. oblasti a umístily se na předních místech.

V lednu 2024 oddíl USK Slávie Ústí nad Labem opět činnost obnovil. Trenérky i závodnice se vrátily do mateřského oddílu a s nimi i další závodnice v KP z GSK Ústí n. L. Současně přešly do USK Slávie i 2 trenérky z GSK.
Nový start v r. 2024 začíná pro 24 závodnic a 6 trenérek. Věříme, že nás bude v blízké budoucnosti více.

Proč máme rády moderní gymnastiku?

Moderní gymnastika je výhradně dívčí sport. Je to spojení baletu, výrazového tance, gymnastiky a s přidáním náčiní cvičenka předvádí až cirkusové žonglování. Všechno dohromady za doprovodu hudby by mělo vypadat ladně a divákovi přinést umělecký zážitek. Samozřejmě jako v každém odvětví sportu předchází vrcholovému výsledku úmorná dřina. Jen ty nejlepší se zúčastní Mistrovství republiky, Evropy, světa či Olympijských her.

Aby se mohly dívky věnovat tomuto krásnému sportu dle svých pohybových možností, MG je rozdělena do 3 kategorií:

1. Základní program MG (ZPMG) je určen pro  začátečnice a dle věkových kategorií na rozšíření základny zájemkyň o MG. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny dle věku na 0., I., II., III., IV. a V. kat. Soutěží se v oddíle, okrese a oblasti, od I. kat. se dokonce postupuje na Mistrovství ČR.

2. Kombinovaný program MG (KP) je vyšší formou ZP. Závodí se v povinné  a volné sestavě. V KP se plní výkonnostní třídy. Z oblastních přeborů se postupuje na M-ČR.

3. Volný program (VP) je určen pro talentované dívky s maximálním rozsahem pohybu. Samozřejmě se plní výkonnostní třídy a soutěže jsou od přeborů oblasti, M-ČR až k výběru reprezentace.

4. Společné skladby (SS) jsou speciální kategorií, kdy cvičí 4-6 cvičenek současně. Soutěží se dle věkových kategorií a obtížnosti. Plní se VT a postupuje se v soutěži až na M-ČR a výše.

5. Dvojice/trojice – volné sestavy. Soutěž od oblastních přeborů k M-ČR.

Ve všech kategoriích závodnice cvičí s náčiním: švihadlo, kužele, míč, obruč a stuha.

MG jim přináší  vedle pocitu uspokojení také zdravý životní styl, ladnou chůzi, rozvoj morálně volních vlastností.

I z méně nadaných závodnic jsou úspěšné trenérky a rozhodčí.

V našem oddíle jsme hrdé na to, že máme skvělý kolektiv. Výsledkem toho je zájem děvčat zůstat v oddíle až do dospělého věku a pomáhat v tréninku či při péči o nejmenší dívky např. na letním soustředění.

DESATERO  pro všechny členky oddílu  moderní gymnastiky Univerzitního sportovního klubu Ústí nad Labem

Oddíl, do kterého jste vstoupily, se specializuje na Základní a Kombinovaný program moderní gymnastiky. Co do počtu členů nejsme velkým oddílem, ale na závodech dosahují naše gymnastky dobrých výsledků.
Pravidelně se zúčastňujeme oblastních přeborů (přebory se týkají Ústeckého a Libereckého kraje) a dalších závodů na oblastní či republikové úrovni a pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče..

Má-li být úroveň oddílu zachována, je třeba, aby jeho členky dodržovaly základní povinnosti.

1. Gymnastka je povinna  docházet pravidelně na vypsané tréninky.

2. Nepřítomnost  je třeba omluvit předem  (pokud je to možné), jiné nepředvídané  důvody včetně nemoci do příštího tréninku písemně (možno i elektronicky)  nebo telefonicky své trenérce

3. Na tréninky je nutné chodit včas, ve cvičebním úboru a s upravenými vlasy.

4. Pozdní příchody se tolerují jen v případě delšího školního vyučování.

5. Členský a oddílový poplatek se vybírá do 10. října a do 10. února.

6. Každá gymnastka udržuje v čistotě a pořádku zapůjčené náčiní, trikot či teplákovou soupravu a včas zapůjčený materiál vrací dle pokynů trenérky.

7. V době tréninků gymnastky aktivně spolupracují s trenérkami, zkušenější gymnastky aktivně pomáhají mladším.

8. Gymnastky jsou povinny zúčastnit se závodů, vystoupení či jiné akce oddílu, na kterou byly vybrány. Vyskytne-li se vážná překážka, jsou povinny se omluvit nejlépe předem. Totéž se týká i účasti   na soustředění.

9. Při opakovaném  porušení uvedených povinností zváží trenérky další činnost gymnastky v oddíle.

10. Členství v našem oddíle předpokládá  ukázněnost nejen v trénincích, ale i při všech ostatních akcích.