DOKUMENTY

Přihlášení zájemkyně do oddílu

Přihlášku do oddílu prosím vyplňte, viz níže tiskopis a zašlete  e-mailem na adresu helena.babinkova@centrum.cz

prihlaska_tiskopis_aktuální

 

Sponzorské smlouvy – vzor

Děkujeme všem, kteří mají snahu podpořit činnost oddílu. Váš příspěvek může být formou peněžního daru nebo formou reklamy. K tomu účelu lze použít vzor smlouvy:

Smlouva-o-reklame_vzor

sponzorsmlouva_vzor