SOUSTŘEDĚNÍ

2024

27. 7. – 2. 8. 2024  se koná příměstské soustředění pro všechny členky oddílu ve sportovní hale UJEP v Ústí nad Labem.

Termín odevzdání přihlášky je 31. 1. 24.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_UJEP_soustředění_červenec_2024

24. – 30. 8. 2024  se koná pobytové soustředění v Libouchci pro vybraná děvčata nacvičující společné skladby.

Termín odevzdání přihlášky je 31. 1. 24.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_Libouchec_soustředění_srpen_2024

2020

V roce 2020 uskutečníme opět příměstské soustředění ve sportovní hale UJEP v Ústí nad Labem v termínu 17. – 21. 8. 2020

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_2020

2019

V roce 2019 se konalo příměstské letní soustředění ve sportovní hale UJEP v Ústí nad Labem

Termín: 29. 7. – 2. 8. 2019   pondělí  – pátek od 8:00 – 16:00.

Bližší informace obdrží vybraná děvčata do konce měsíce února.

Zálohu 1.000,- Kč je třeba uhradit do 28. 2. 2019 na účet oddílu nebo v hotovosti trenérce.

Výběr účastnic bude proveden v lednu 2019.

Pokyny_soustředění_2019

Výsledky_sestavy_normy_TZ_soustředění_2019_web

 

2018   

Soustředění v roce 2018 se uskutečnilo v termínu 26. 7. – 4. 8. 2018  v penzionu Maxík – Plavy u Tanvaldu

Výsledky soutěží:

Výsledky_Normy_TZ_MG-Atletika_2018_soustředění_web

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu. Velmi si toho vážíme.

http://www.kr-ustecky.cz

Dokumenty k soustředění:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_2018
Posudek o zdrav.způsobilosti dítěte_zotavovací akce_2018 – rodiče předají na schůzce 8.6.2018 !!!

Platnost posudku je 2 roky. Můžete použít posudek z loňského roku nebo z letošní školy v přírodě.

formular_bezinfekcnost_2018

2017

Soustředění v roce 2017 se uskutečnilo v termínu 27. 7. – 5. 8. 2017 v penzionu Maxík – Plavy u Tanvaldu

Výsledky soutěží:

MG-normy-TZ-atletika_výsledky_2017

Dokumenty k soustředění:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_2017
Pokyny_soustředění_2017
formular_bezinfekcnost1_2017
posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_422_2013

2016

Soustředění v roce 2016 se uskutečnilo v termínu 28. 7. – 6. 8. 2016 – Plavy u Tanvaldu, penzion Maxík

Začátkem ledna 2016 předají trenérky vybraným závodnicím závaznou přihlášku.

Potřebné formuláře viz níže (Dokumenty k soustředění)

Celková cena vč. dopravy:    4.000,- Kč

Do 26. 2. 2016 je třeba uhradit zálohu ve výši 1.000,-  převodem na účet či v hotovosti.
Do 31. 5. 2016 je třeba uhradit zůstatek, převodem na účet či v hotovosti pí Babínkové.

Úhradu lze zaplatit i jednorázově.

č. úč.:  0881873329/0800,  VS:  5008,

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dcery

Stornopoplatky na soustředění:

  • záloha je nevratná
  • odhlášení 14 dní a méně před odjezdem – 1.000,- Kč

Úhrada soustředění formou faktury od zaměstnavatele:
V případě, že budete požadovat proplacení fakturou z příspěvků zaměstnavatele, prosíme rodiče, aby nám tento požadavek nahlásili do konce února a uvedli:

Jméno a příjmení dcery, přesnou adresu zaměstnavatele, částku a formulaci dle požadavku zaměstnavatele.

Podrobné informace k soustředění získáte na schůzce s rodiči v pátek 10. 6. 2016 v 18,00 hod. ve sportovní hale PF, Resslova ul. – Klíše, po ukázkové hodině.

Žádáme rodiče, aby další prázdninové akce plánovali mimo termín soustředění. Pozdní příjezd či předčasný odjezd ze soustředění není možný.

Helena Babínková – vedoucí soustředění

Dokumenty k soustředění:

Pokyny_soustředění_2016

formular_bezinfekcnost1_2016

posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_422_2013

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_2016

————————————————————————————————————————–

2015

Soustředění v roce 2015 se uskutečnilo v termínu 30. 7. – 8. 8. 2015 –  Josefův Důl v Jizerských horách

Potřebné formuláře viz níže (Dokumenty k soustředění)

Celková cena vč. dopravy:     3.900,- Kč

Do 27. 2. 2015 je třeba uhradit zálohu ve výši 1.000,-  převodem na účet či v hotovosti.
Do 31. 5. 2015 je třeba uhradit zůstatek, převodem na účet či v hotovosti pí Babínkové.

Úhradu lze zaplatit i jednorázově.

č. úč.:  0881873329/0800,  VS:  5008,

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dcery

Stornopoplatky na soustředění:

  • záloha je nevratná
  • odhlášení 14 dní a méně před odjezdem – 1.000,- Kč

Úhrada soustředění formou faktury od zaměstnavatele:
V případě, že budete požadovat proplacení fakturou z příspěvků zaměstnavatele, prosíme rodiče, aby nám tento požadavek nahlásili do konce února a uvedli:

Jméno a příjmení dcery, přesnou adresu zaměstnavatele, částku a formulaci dle požadavku zaměstnavatele.

Podrobné informace k soustředění získáte na schůzce s rodiči v pátek 19. 6. 2015 v 18,00 hod. ve sportovní hale PF, Resslova ul. – Klíše, po ukázkové hodině.

Žádáme rodiče, aby další prázdninové akce plánovali mimo termín soustředění. Pozdní příjezd či předčasný odjezd ze soustředění není možný.

Helena Babínková – vedoucí soustředění

Dokumenty k soustředění:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA_2015

Pokyny_soustředění_2015

formular_bezinfekcnost1_2015

posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_2015

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzený dětským lékařem platí 1 rok. Pokud máte platný posudek např. ze školy v přírodě, můžete ho použít.

Pro informace pište na mail: helena.babinkova@centrum.cz, tel. 778 052 252

 

———————————————————————————————————————————————————