PŘÍSPĚVKY

Platba oddílových příspěvků na šk. rok 2024/2025

                          rok             II. pol. 24      I. pol. 25

Přípravka         6.500,-        3.400,-           3.100,-

KP I. – II.          6.900,-        3.600,-           3.300,-

KP III. – V.       7.500,-         3.900,-           3.600,-

Výše ročního oddíl. příspěvku je vč. člens. příspěvku a registrace ČSMG – 300,- Kč.

Příspěvky lze uhradit na celý rok nebo pololetně.

Termín úhrady:

II. pol. 2024       20. 10. 2024

I. pol. 2025        20. 2. 2025

účet: 0881873329/0800     VS: 5008

do poznámky uveďte jméno a příjmení dcery a rok narození

Z oddílových příspěvků jsou hrazeny:

členský poplatek USK Slávie (100,-), registrační poplatek ČSMG (200,-), vystavení průkazu, tréninkové prostory, startovné OP a MČR, trikoty pro společné skladby, tréninkové náčiní, vybavení oddílu – koberce, aparatura, PC, další potřeby a služby k chodu oddílu

Děkujeme, že příspěvky uhradíte do termínu.