Úvod

Vítáme všechny příznivce moderní gymnastiky. Chceme Vás informovat o naší činnosti a také se těšíme na Vaši odezvu. Máme zájem s vámi, tj. gymnastkami, rodiči a dalšími zájemci o MG spolupracovat.

JSME OPĚT ZPÁTKY!!!

Oznamujeme radostnou zprávu, že v roce 2024 oddíl MG obnovuje po 3 letech svoji činnost.

Přejeme všem nádherné prázdniny, sejdeme se na soustředění a v září v tělocvičně.

V září 2024 bude oddíl přijímat šikovná děvčata do přípravky, roč. 2019, 2018. 

Máme za sebou Oblastní přebory s těmito výsledky. Níže foto a viz lišta “Výsledky”

IV. kat. – 1. místo, 2. místo,  5. a 6.
III. kat. – 2. místo, 5., 6., 8., 10.
ZP 0. B kat.  5. místo

 

3 naše závodnice postoupily na MČR

 

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci oddílu, blahopřejeme k výsledkům!

 

 


Oznámení o ukončení činnosti oddílu MG USK Slávie Ústí n. L. k 31. 8. 2020.
Dne 6. 8. 2020 se trenérky oddílu dohodly z důvodu epidemie covidu-19 ukončit činnost oddílu.


Největší úspěchy před pandemií covid-19

Úspěch na Mistrovství ČR v ZP – 1. 6. 2019 v Dubňanech

Z oblastního přeboru se nominovalo na MČR celkem 8 závodnic našeho oddílu.
Sabinka Urbančíková  získala titul Mistryně ČR ve II. kategorii
Kačka Křesánková získala titul Mistryně ČR v V. kategorii
Eliška Musílková získala stříbrnou medaili ve IV. kat.

Další závodnice se umístily v první polovině závodu.
1. družstvo Svč. oblasti složené ze závodnic našeho oddílu se umístilo na 3. místě

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a Svč. oblasti.


Nejúspěšnější závodnice v r. 2018:

Na MČR v ZP dne 2. 6. 2018  naše závodnice úspěšně reprezentovaly oddíl i Svč. oblast:
Eliška Musílková získala titul mistryně ČR ve IV. kat. ZP. Blahopřejeme!
Kačka Křesánková získala bronz v V. kat. Blahopřejeme

Další závodnice našeho oddílu se umístily do 10. místa. Všem děkujeme!

Ostatní výsledky viz záložka “VÝSLEDKY”

DESATERO pro všechny členky oddílu  moderní gymnastiky Universitního sportovního klubu Slávie, z. s., Ústí nad Labem

 

Oddíl, do kterého jste vstoupily, se specializuje na Základní a Kombinovaný program moderní gymnastiky. Co do počtu členů nejsme velkým oddílem, ale na závodech dosahují naše gymnastky dobrých výsledků.

Pravidelně se zúčastňujeme oblastních přeborů (přebory se týkají Ústeckého a Libereckého kraje) a dalších závodů na oblastní či republikové úrovni a pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče..

 

Má-li být úroveň oddílu zachována, je třeba, aby jeho členky dodržovaly základní povinnosti.

1. Gymnastka je povinna  docházet pravidelně na vypsané tréninky.

2. Nepřítomnost  je třeba omluvit předem  (pokud je to možné), jiné nepředvídané  důvody včetně nemoci do příštího tréninku písemně (možno i elektronicky)  nebo telefonicky své trenérce

3. Na tréninky je nutné chodit včas, ve cvičebním úboru a s upravenými vlasy.

4. Pozdní příchody se tolerují jen v případě delšího školního vyučování.

5. Členský a oddílový poplatek se vybírá do 10. října a do 10. února.

6. Každá gymnastka udržuje v čistotě a pořádku zapůjčené náčiní, trikot či teplákovou soupravu a včas zapůjčený materiál vrací dle pokynů trenérky.

7. V době tréninků gymnastky aktivně spolupracují s trenérkami, zkušenější gymnastky aktivně pomáhají mladším.

8. Gymnastky jsou povinny zúčastnit se závodů, vystoupení či jiné akce oddílu, na kterou byly vybrány. Vyskytne-li se vážná překážka, jsou povinny se omluvit nejlépe předem. Totéž se týká i účasti   na soustředění.

9. Při opakovaném  porušení uvedených povinností zváží trenérky další činnost gymnastky v oddíle.

10. Členství v našem oddíle předpokládá  ukázněnost nejen v trénincích, ale i při všech ostatních akcích.