KONTAKT

Kontakt na trenérky

Monika Jirkovská – předsedkyně oddílu
mobil: +420 602 228 026
email: monika.usti@seznam.cz

Helena Babínková
mobil: +420 778 052 252
email: helena.babinkova@centrum.cz

Kateřina Křesánková
mobil: +420 607 086 140
email: katerina.kresankova@seznam.cz

Jitka Špitálská
mobil: +420 720 315 002
email: jspitalska@gmail.com

Valérie Vaygant
mobil: +420 774 341 207
email: vajgantvaleria@gmail.com

Natálie Volková
mobil: +420 737 983 134
email: volkova.natalie04@gmail.com