DOKUMENTY

Přihlášení zájemkyně do oddílu

Přihlášku do oddílu prosím vyplňte, viz níže tiskopis a zašlete  e-mailem na adresu helena.babinkova@centrum.cz

prihlaska_tiskopis_aktuální

 

Sponzorské smlouvy – vzor

Děkujeme všem, kteří mají snahu podpořit činnost oddílu. Váš příspěvek může být formou peněžního daru nebo formou reklamy. K tomu účelu lze použít vzor smlouvy:

Smlouva-o-reklame_vzor

sponzorsmlouva_vzor

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

České mládeže 360/8
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Monika Jirkovská

+420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz

SPONZOŘI

V r. 2024 nám finančně přispěl na činnost
SčVK Teplice.
Moc si toho vážíme a děkujeme.

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova"