PŘÍSPĚVKY

Platba oddílových příspěvků na I. pol. r. 2024

platnost od 1. 2. 2024

KP I. – II.           3.850,- Kč

KP III. – V.         4.350,- Kč

Termín úhrady  10. 2. 2024

účet: 0881873329/0800  VS: 5008

do poznámky uveďte jméno a příjmení dcery a rok narození

Z oddílových příspěvků jsou hrazeny:

členský poplatek USK Slávie, registrační poplatek ČSMG, vystavení průkazu, tréninkové prostory, startovné OP a MČR, trikoty pro volné sestavy, tréninkové náčiní, vybavení oddílu – koberce, aparatura, PC, další potřeby a služby k chodu oddílu
(poštovné, kopírování apod.)

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

České mládeže 360/8
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Monika Jirkovská

+420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz

SPONZOŘI

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova"