PŘÍSPĚVKY

Platba  členských a oddílových příspěvků

platnost od 2. 1. 2019

Výše roční platby dle počtu tréninkových hodin:

0. B kat.  roč. 2014 – 2 hodiny týdně   2.400,-

0. A kat.  roč. 2013 – 3 hodiny týdně   3.200,-

1,5 hodiny v pátek pro vybraná děvčata   + 500,-

I. – V. kat.   3 hodiny týdně    3.200,-

1,5 hodiny v pátek pro vybraná děvčata   + 500,-

 

Termín úhrady

za 1. pol. kalendář. roku je 15. 2.2019

za 2. pol. kalendář. roku je 15. 10.2019

Platbu je možné uhradit na celý rok nebo pololetí

V hotovosti u trenérky nebo bezhotovostně na

účet: 0881873329/0800  VS: 5008

do poznámky uveďte jméno a příjmení dcery a rok narození

 

Z oddílových příspěvků jsou hrazeny:

registrační poplatky ČSMG, tréninkové prostory, startovné, trikoty pro volné sestavy,

tréninkové náčiní, vybavení oddílu – koberce, aparatura, PC, další potřeby a služby k chodu oddílu

(poštovné, kopírování apod.)

 

Platba  členských a oddílových příspěvků

platnost do 31. 12. 2018

 

Výše roční platby dle počtu tréninkových hodin:

0. kat.   2 hodiny týdně   2.000,-

1,5 hodiny v pátek pro vybraná děvčata   500,-

I. – V. kat.   3 hodiny týdně    3.000,-

1,5 hodiny v pátek pro vybraná děvčata   500,-

 

Termín úhrady

za 1. pol. kalendář. roku je 15. 2.

za 2. pol. kalendář. roku je 15. 10.

Platbu lze uhradit v hotovosti u trenérky nebo bezhotovostně na

účet: 0881873329/0800  VS: 5008

do poznámky uveďte jméno a příjmení dcery a rok narození

 

Z oddílových příspěvků jsou hrazeny:

registrační poplatky ČSMG, tréninkové prostory, startovné, trikoty pro volné sestavy,

tréninkové náčiní, vybavení oddílu – koberce, aparatura, PC, další potřeby a služby k chodu oddílu

(poštovné, kopírování apod.)

 

 

 

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Mgr. Hana Horklová

  +420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz


SPONZOŘI 2020

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

SPONZOŘI 2019

Děkujeme všem, kteří podporují činnost našeho oddílu a přispívají fin. příspěvky na závody a podílejí se na přípravě a organizaci závodů v r. 2019.

MedIQ services, s.r.o.
a rodiče závodnic

SPONZOŘI 2018

Děkujeme všem za finanční podporu a pomoc při organizaci závodů:

Bauer česká spedice, s.r.o.


MedIQ services, s.r.o.
rodina Urbančíková
rodina Jendrisková
rodina Altnerová
rodina Podolská
rodina Kalachová
a další rodiče závodnic

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova" v roce 2013 a 2012. Velmi si vážíme vstřícnosti a děkujeme.