Přihláška


USK Slávie Ústí nad Labem

PŘIHLÁŠKA (EVIDENČNÍ LIST)
O ČLENSTVÍ V ODDÍLE “MODERNÍ GYMNASTIKA”.

 

 

Osobní údaje

Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

 

Charakteristika (zakroužkujte)

registrovaný sportovec
neregistrovaný sportovec
trenér – cvičitel
rozhodčí
činovník
ostatní

 

Bydliště

Ulice:

PSČ:

Město:

 

Kontakt

Email:

Telefon / mobil:

 

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.:

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.)

Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č.101/2000Sb.

 

V    dne