Členské příspěvky

Vážení rodiče, dne 15. 10. 2014 byla uzávěrka k platbě členských příspěvků za II. pol. r. 2014. Prosíme, pokud jste ještě příspěvky nezaplatili, abyste tak učinili neprodleně. Současně připomínáme, abyste předložili své trenérce lékařské potvrzení o způsobilosti své dcery k trénování moderní gymnastiky – týká se nových členek oddílu. Bez lékařského potvrzení a zaplacení příspěvků nemůže dcera dále navštěvovat tréninky MG.
Ostatní závodnice předloží lékařské potvrzení v měsíci lednu 2015.

 

Komentáře nejsou povoleny.

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Mgr. Hana Horklová

  +420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz


SPONZOŘI 2020

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

SPONZOŘI 2019

Děkujeme všem, kteří podporují činnost našeho oddílu a přispívají fin. příspěvky na závody a podílejí se na přípravě a organizaci závodů v r. 2019.

MedIQ services, s.r.o.
a rodiče závodnic

SPONZOŘI 2018

Děkujeme všem za finanční podporu a pomoc při organizaci závodů:

Bauer česká spedice, s.r.o.


MedIQ services, s.r.o.
rodina Urbančíková
rodina Jendrisková
rodina Altnerová
rodina Podolská
rodina Kalachová
a další rodiče závodnic

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova" v roce 2013 a 2012. Velmi si vážíme vstřícnosti a děkujeme.