Členské příspěvky

Vážení rodiče, dne 15. 10. 2014 byla uzávěrka k platbě členských příspěvků za II. pol. r. 2014. Prosíme, pokud jste ještě příspěvky nezaplatili, abyste tak učinili neprodleně. Současně připomínáme, abyste předložili své trenérce lékařské potvrzení o způsobilosti své dcery k trénování moderní gymnastiky – týká se nových členek oddílu. Bez lékařského potvrzení a zaplacení příspěvků nemůže dcera dále navštěvovat tréninky MG.
Ostatní závodnice předloží lékařské potvrzení v měsíci lednu 2015.