Dotace – šeky na r. 2015

Vážení rodiče, Magistrát města Ústí nad Labem schválil dotaci na rok 2015 sportovním oddílům formou šeků. Každé dítě obdrží 2 šeky po 800,- Kč. Prosíme, abyste tyto šeky vyplněné předali trenérce. Šeky lze vyzvednout ve školce a škole pro dítě s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Pokud dítě neobdrží šeky ve škole či školce, prosíme rodiče, aby uvedené šeky vyzvedli na Magistrátu města Ústí n. L. Oddíl na základě přijatých šeků získá odpovídající dotaci na rok 2015. Děkujeme vám za spolupráci.

Hodnota šeků neslouží ke snížení oddílových příspěvků. Všem rodičům děkujeme za řádné zaplacení příspěvků na 2. pol. 2014.