Dotace – šeky na r. 2015

Vážení rodiče, Magistrát města Ústí nad Labem schválil dotaci na rok 2015 sportovním oddílům formou šeků. Každé dítě obdrží 2 šeky po 800,- Kč. Prosíme, abyste tyto šeky vyplněné předali trenérce. Šeky lze vyzvednout ve školce a škole pro dítě s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem. Pokud dítě neobdrží šeky ve škole či školce, prosíme rodiče, aby uvedené šeky vyzvedli na Magistrátu města Ústí n. L. Oddíl na základě přijatých šeků získá odpovídající dotaci na rok 2015. Děkujeme vám za spolupráci.

Hodnota šeků neslouží ke snížení oddílových příspěvků. Všem rodičům děkujeme za řádné zaplacení příspěvků na 2. pol. 2014.

Komentáře nejsou povoleny.

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Mgr. Hana Horklová

  +420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz


SPONZOŘI 2020

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

SPONZOŘI 2019

Děkujeme všem, kteří podporují činnost našeho oddílu a přispívají fin. příspěvky na závody a podílejí se na přípravě a organizaci závodů v r. 2019.

MedIQ services, s.r.o.
a rodiče závodnic

SPONZOŘI 2018

Děkujeme všem za finanční podporu a pomoc při organizaci závodů:

Bauer česká spedice, s.r.o.


MedIQ services, s.r.o.
rodina Urbančíková
rodina Jendrisková
rodina Altnerová
rodina Podolská
rodina Kalachová
a další rodiče závodnic

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova" v roce 2013 a 2012. Velmi si vážíme vstřícnosti a děkujeme.