Oddílové příspěvky na rok 2014

Oddílové příspěvky na r. 2014 zůstávají ve stejné výši jako v r. 2013. Příspěvky je nutné zaplatit do konce měsíce února 2014. Výši příspěvku Vám sdělí trenérka dcery, odvíjí se od počtu tréninků v týdnu. Příspěvky lze uhradit bezhotovostně (informace k platbě naleznete na úvodní stránce vlevo) nebo v hotovosti pí Horklové vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17,30 hod. Děkujeme Vám za dodržení termínu.

Komentáře nejsou povoleny.

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Mgr. Hana Horklová

  +420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz


SPONZOŘI 2020

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

SPONZOŘI 2019

Děkujeme všem, kteří podporují činnost našeho oddílu a přispívají fin. příspěvky na závody a podílejí se na přípravě a organizaci závodů v r. 2019.

MedIQ services, s.r.o.
a rodiče závodnic

SPONZOŘI 2018

Děkujeme všem za finanční podporu a pomoc při organizaci závodů:

Bauer česká spedice, s.r.o.


MedIQ services, s.r.o.
rodina Urbančíková
rodina Jendrisková
rodina Altnerová
rodina Podolská
rodina Kalachová
a další rodiče závodnic

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova" v roce 2013 a 2012. Velmi si vážíme vstřícnosti a děkujeme.