Oddílové příspěvky na rok 2014

Oddílové příspěvky na r. 2014 zůstávají ve stejné výši jako v r. 2013. Příspěvky je nutné zaplatit do konce měsíce února 2014. Výši příspěvku Vám sdělí trenérka dcery, odvíjí se od počtu tréninků v týdnu. Příspěvky lze uhradit bezhotovostně (informace k platbě naleznete na úvodní stránce vlevo) nebo v hotovosti pí Horklové vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17,30 hod. Děkujeme Vám za dodržení termínu.