Dotace – šeky na rok 2017

Vážení rodiče, Magistrát města Ústí nad Labem schválil dotaci na rok 2017 sportovním oddílům formou šeků. Každé dítě obdrží 2 šeky, které mají hodnotu 800,- Kč pro zájmovou činnost nebo 1.200,- Kč pro výkonnostní sport. Šeky jste obdrželi od své trenérky, prosíme, abyste po vyplnění šeky odevzdali opět své trenérce do 9. 12. 2016. Pokud je Vaše dcera ještě členkou jiného oddílu či zájmového kroužku, rozdělíte šeky do každé činnosti. Pokud dcera navštěvuje pouze náš oddíl, předejte trenérce oba šeky. Oddíl na základě přijatých šeků získá odpovídající dotaci od Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017. Dotace se bohužel nevztahuje pro dívky s trvalým bydlištěm mimo okresu Ústí n. L

Děkujeme vám za spolupráci.

Hodnota šeků neslouží ke snížení oddílových příspěvků. Všem rodičům děkujeme za řádné zaplacení příspěvků na 2. pol. 2016.

Komentáře nejsou povoleny.

KONTAKTY

Oddíl MG USK Slávie

Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

Předsedkyně oddílu:
Mgr. Hana Horklová

  +420 778 052 252
helena.babinkova
@centrum.cz


SPONZOŘI 2020

Děkujeme za sponzorské dary pro závody v r. 2020:

rodina Vrzáková-poháry
rodina Lípová-ceny

SPONZOŘI 2019

Děkujeme všem, kteří podporují činnost našeho oddílu a přispívají fin. příspěvky na závody a podílejí se na přípravě a organizaci závodů v r. 2019.

MedIQ services, s.r.o.
a rodiče závodnic

SPONZOŘI 2018

Děkujeme všem za finanční podporu a pomoc při organizaci závodů:

Bauer česká spedice, s.r.o.


MedIQ services, s.r.o.
rodina Urbančíková
rodina Jendrisková
rodina Altnerová
rodina Podolská
rodina Kalachová
a další rodiče závodnic

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli finančními či věcnými dary na přátelský závod "Moudrá sova" v roce 2013 a 2012. Velmi si vážíme vstřícnosti a děkujeme.