Členské a oddílové příspěvky pro rok 2016

Výše příspěvků je stejná jako v minulém roce.

Za 1. pol. 2016 prosíme uhradit příspěvky do 26. 2. 2016 hotově u své trenérky nebo převodem na účet USK Slávie: 0881873329/0800, VS 5008.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dcery.

Výši příspěvku Vám sdělí trenérka podle počtu tréninků v týdnu.

Děkujeme za dodržení termínu.