Dotace – šeky na rok 2017

Vážení rodiče, Magistrát města Ústí nad Labem schválil dotaci na rok 2017 sportovním oddílům formou šeků. Každé dítě obdrží 2 šeky, které mají hodnotu 800,- Kč pro zájmovou činnost nebo 1.200,- Kč pro výkonnostní sport. Šeky jste obdrželi od své trenérky, prosíme, abyste po vyplnění šeky odevzdali opět své trenérce do 9. 12. 2016. Pokud je Vaše dcera ještě členkou jiného oddílu či zájmového kroužku, rozdělíte šeky do každé činnosti. Pokud dcera navštěvuje pouze náš oddíl, předejte trenérce oba šeky. Oddíl na základě přijatých šeků získá odpovídající dotaci od Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017. Dotace se bohužel nevztahuje pro dívky s trvalým bydlištěm mimo okresu Ústí n. L

Děkujeme vám za spolupráci.

Hodnota šeků neslouží ke snížení oddílových příspěvků. Všem rodičům děkujeme za řádné zaplacení příspěvků na 2. pol. 2016.